Pśikłady LibreOffice Math

Slědujuca lisćina jo lisćina pśikładowych formulow w LibreOffice Math.

Symbole z indeksami

Slědujucy pśikład rozjasnjujo, kak móžośo symbole z indeksami w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Symbole z indeksami

How jo dalšny pśikład, kak móžośo symbole z indeksami w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Symbole z indeksami

Tśeśi pśikład, kak móžośo LibreOffice Math wužywaś, aby symbole z indeksami napórał, se dołojce pokazujo. Móžośo pśikład do mjazywótkłada kopěrowaś a w swójej formli we woknje Pśikaze wužywaś.

Matriks

How jo pśikład, kak móžośo matriks z LibreOffice Math napóraś. Jolic cośo pśikład w swójej formuli wužywaś, móžośo ju z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś.

Matriks z rozdźělnymi pismowymi wjelikosćami

How jo pśikład, kak móžośo matriks z rozdźělnymi pismowymi wjelikosćami w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Matriks w tucnem pismje

How jo pśikład, kak móžośo matriks w tucnem pismje w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Funkcije

How jo pśikład, kak móžośo funkcije z LibreOffice Math napóraś. Jolic cośo pśikład w swójej formuli wužywaś, kopěrujśo ju z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze.

Kwadratny kórjeń

How jo pśikład, kak móžośo kwadratny kórjeń z LibreOffice Math napóraś. Jolic cośo pśikład w swójej formuli wužywaś, kopěrujśo ju z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze.

Integralowe a sumowe wobceŕki, pismowa wjelikosć

How jo pśikład, kak móžośo rozdźělne pisma a pismowe wjelikosći we formuli w LibreOffice Math wužywaś.

Atributy

Toś ten wótrězk pśikład wopśimujo, kak móžośo rozdźělne atributy w formuli w LibreOffice Math wužywaś.

Pšosym pódprějśo nas!