Relacije

Móžośo mjazy wšakimi relacijami wubraś, aby swóje formulu LibreOffice Math strukturěrował. Relaciske funkcije se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Lisćina jo teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji. Wše relacije, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, daju se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Relacije.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Relacije z lisćinowego póla.


Slědujuca lisćina jo dopołna lisćina relacijow. Symbol pódla mjenja relacije pódawa, aby pśistup k njomu pśez wobceŕk Elementy (wubjeŕśo Naglěd – Elementy) abo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze měł.

Relacije:

Symbol za jo rowny

jo rowny

Zasajźujo znamuško rownosći (=) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke direktnje <?>=<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njejo rowny

njejo rowny

Symbol abo pśikaz neq znamuško njerownosći z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźujo. Móžośo teke <?> neq <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za jo identiski

jo identiski

Zasajźujo znamuško za relaciju identiski (kongruentny) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> equiv <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za ortogonalny

jo ortogonalny k

Zasajźujo znamuško za relaciju ortogonalny (pšawokutny) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> ortho <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za źělony pśez

źělony pśez

Zasajźujo znamuško źělony pśez. Móžośo teke <?> divides <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njeźěli

njeźěli

Toś ten symbol znamuško njeźěli zasajźujo.. Móžośo teke <?>ndivides<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za mjeńšy ako

jo mjeńšy ako

Zasajźujo relaciju mjeńšy ako. Móžośo teke <?>lt<?> abo <?> < <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za wětšy ako

jo wětšy ako

Zasajźujo relaciju wětšy ako. Móžośo teke <?> gt <?> abo <?> > <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za pśibližnje rowny

jo pśibližnje rowny

Zasajźujo relaciju pśibližnje rowna z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> approx <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za paralelnje k

paralelny k

Zasajźujo relaciju paralelny k z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>parallel<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za jo mjeńšy abo jo rowny (nakósny)

mjeńšy ako abo rowny (nakósny)

Zasajźujo relaciju mjeńšy ako abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> leslant <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za wětšy ako abo rowny (nakósny)

wětšy ako abo rowny (nakósny)

Zasajźujo relaciju wětšy ako abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>geslant<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za pódobny na abo rowny

pódobny na abo rowny

Zasajźujo relaciju pódobny na abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>simeq<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za proporcionalny k

proporcionalny k

Zasajźujo relaciju proporcionalny k z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> prop <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za mjeńšy ako abo rowny

mjeńšy ako abo rowny

Zasajźujo relaciju mjeńšy ako abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> le <?> abo <?> <= <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za wětšy ako abo rowny

wětšy ako abo rowny

Zasajźujo relaciju wětšy ako abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> ge <?> abo <?> >= <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za pódobny na

pódobny na

Zasajźujo relaciju pódobny na z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>sim<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za k

k

Zasajźujo relaciju k z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?> k <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za dwójnu šypku nalěwo

dwójna šypka nalěwo

Zasajźujo logisku relaciju dwójnu šypku nalěwo. Móžośo teke dlarrow do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za dwójna šypka nalěwo

dwójna šypka nalěwo a napšawo

Zasajźujo logisku relaciju dwójna šypka nalěwo a napšawo z dwěma operatoroma. Móžośo teke dlrarrow do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za dwójna šypka napšawo

dwójna šypka napšawo

Zasajźujo logiski operator dwójna šypka napšawo z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke drarrow do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za pśedejźo

pśedejźo

Zasajźujo logiski operator pśedejźo z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke prec do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za slědujo

slědujo

Zasajźujo logiski operator slědujo z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke succ do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njepśedejźo

njepśedejźo

Zasajźujo logiski operator njepśedejźo z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke nprec do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njeslědujo

njeslědujo

Zasajźujo logiski operator njeslědujo z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke nsucc do wokna Pśikaze zapódaś.

pśedejźo abo rowny

pśedejźo abo rowny

Zasajźujo logiski operator pśedejźo abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke preccurlyeq do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za slědujo abo rowny

slědujo abo rowny

Zasajźujo logiski operator slědujo abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke succurlyeq do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za pśedejźo abo ekwiwalentny

pśedejźo abo ekwiwalentny

Zasajźujo logiski operator pśedejźo abo ekwiwalentny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke precsim do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za slědujo abo ekwiwalentny

slědujo abo ekwiwalentny

Zasajźujo logiski operator slědujo abo ekwiwalentny z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke succsim do wokna Pśikaze zapódaś.

Aby relaciju wjele wětšy ako z dwěma zastupujucyma symboloma napórał, zapódajśo <?> gg <?> abo >> do wokna Pśikaze.

Zapódajśo ll abo << do wokna Pśikaze, aby relaciju wjele mjeńšy ako do formule zasajźił.

Relacija jo definěrowany ako z dwěma zastupujucyma symboloma se zasajźujo, gaž <?>def<?> zapódawaśo.

Zasajźćo korespondencne znamuško wobraz wót z dwěma zastupujucyma symboloma, gaž <?> transl <?> do wokna Pśikaze zapódawaśo.

Pśikaz <?>transr<?> korespondencne znamuško original wót z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźujo.

Warnowański symbol

Gaž informacije do wokna Pśikaze manuelnje zapódawaśo, źiwajśo pšosym na to, až se wjele operatorow prozne znamjenbja za korektnu strukturu pomina. To pśedewšym pón płaśi, jolic z gódnotami město zastupujucych symbolow źěłaśo. Zapódajśo na pśikład za relaciju „jo kradu wětšy“ pak 10 gg 1 pak a gg b.


Pšosym pódprějśo nas!