Pokazanje awtomatiski aktualizěrowaś

Aktualizěrujo změnjonu formulu awtomatiski. Jolic toś to nastajenje njewuběraśo, se formula jano aktualizěrujo, za tym až sćo wubrał Naglěd – Aktualizěrowaś abo tłocył F9.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – awtomatiski aktualizěrowaś


Pšosym pódprějśo nas!