Wše pokazaś

Pokazujo cełu formulu w maksimalnej móžnej wjelikosći, aby se wšykne elementy zapśimowali. Formula se pómjeńšujo abo pówětšujo, aby se wšykne elementy formule w źěłowem wobłceŕku pokazali. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow su pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo. Skalěrowańske pśikaze a symbole su jano w dokumentach Math k dispoziciji, nic za zasajźone objekty Math.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Wše pokazaś

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za Wše pokazaś

Wše pokazaś


Pšosym pódprějśo nas!