Pjerwjejšna zmólka

Staja kursor na pjerwjejšnu zmólku (nalěwo).

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pjerwjejšna zmólka.

Umsch+F3


Pšosym pódprějśo nas!