Pśistup k toś tej funkciji …

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pśiducy zastupujucy symbol.

F4

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pjerwjejšny zastupujucy symbol.

Umsch+F4

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pśiduca zmólka.

F3

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pjerwjejšna zmólka.

Umsch+F3

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za měritko 100 %

Měritko 100 %

Wubjeŕśo Naglěd – Pówětšyś

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Wubjeŕśo Naglěd – Pómjeńšyś

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

Wubjeŕśo Naglěd – Wše pokazaś

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za Wše pokazaś

Wše pokazaś

Wubjeŕśo Naglěd – Aktualizěrowaś

F9

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za Aktualizěrowaś

Aktualizěrowaś

Wubjeŕśo Naglěd – awtomatiski aktualizěrowaś

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Unarne/Binarne operatory

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Unarne/Binarne Operatory z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Relacije.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Relacije z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Operatory.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Operatory z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Funkcije.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Funkcije z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Spinki.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Spinki z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Atributy.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Atributy z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Formaty.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Formaty z lisćinowego póla.

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Operacije młogosći.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Operacije młogosći z lisćinowego póla.

Wubjeŕśo Format - Pisma…

Wubjeŕśo Format – Pisma… – Změniś

Wubjeŕśo Format - Pismowa wjelikosć…

Wubjeŕśo Format – Wótkłon…

Wubjeŕśo Format – Wusměrjenje…

Wubjeŕśo Format – Tekstowy modus

Wubjeŕśo Rědy – Symbole…

Klikniśo na symbolowej rědce Rědy:

Symbol za symbole

Symbole

Wubjeŕśo Rědy – Symbole – Wobźěłaś…

Wubjeŕśo Rědy - Formulu importěrowaś…

Wubjeŕśo Rědy – MathML z mjazywótkłada importěrowaś

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś…

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Dalšne.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Dalšne z lisćinowego póla.

Symbol za formulowy kursor

Formulowy kursor

Pšosym pódprějśo nas!