Symbolowa rědka folijowe sortěrowanje

Symbolowa rědka Folijowe sortěrowanje dajo se w folijowem naglěźe wužywaś.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Selection

Prezentacija

Startujo wašu prezentaciju.

Symbol za prezentaciju

Prezentacija

Pšosym pódprějśo nas!