Symbolowa rědka Rozrědowanje

Symbolowa rědka Rozrědowanje w rozrědowańskem naglěźe cesto wužyte wobźěłowańske rědy wopśimujo. Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku wócynił, kótaraž pśidatne pśikaze wopśimujo.

nižej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu dołoj.

Symbol za Nižej zastopnjowaś

wušej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu górjej.

Symbol za Wušej zastopnjowaś

Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, za pśiducy wótstawk.

Symbol za Dołoj pśesunuś

Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, pśed pjerwjejšny wótstawk.

Symbol za Górjej pśesunuś

Formatěrowanje pokazaś

Pokazujo abo chowa znamuškowe formatěrowanje folijowych nadpismow. Aby znamuškowe formatěrowanje nadpisma změnił, wócyńśo wokno Formatowe pśedłogi, klikniśo z pšaweju tastu na pśedłogu a wubjeŕśo pón Změniś.

Symbol za Formatěrowanje pokazaś

Formatěrowanje pokazaś

Carnoběły

Pokazujo swóje folije jano w carnoběłem.

Symbol za Carnoběły

Carnoběły

Jano prědnu rowninu pokazaś

Chowa mimo folijowych titelow wšykne nadpisma folijow w aktualnej prezentaciji. Schowane nadpisma se pśez carnu liniju pśed titelom folije wóznamjeniju. Aby nadpisma pokazał, klikniśo na symbol Wšykne rowniny pokazaś.

Symbol za Jano prědnu rowninu pokazaś

Jano prědnu rowninu pokazaś

Wšykne rowniny pokazaś

Pokazujo schowane nadpisma folijow w aktualnej prezentaciji. Aby wšykne nadpisma w aktualnej prezentaciji schował, mimo folijowych titelow, klikniśo na symbol Jano prědnu rowninu pokazaś.

Symbol za Wšykne rowniny pokazaś

Wšykne rowniny pokazaś

Póddypki schowaś

Chowa póddypki wubranego nadpisma. Schowane póddypki se pśez carnu liniju pśed nadpismom wóznamjeniju. Aby nadpisma nišych rowninow pokazał, klikniśo na symbol Póddypki pokazaś.

Symbol za Póddypki schowaś

Póddypki schowaś

Póddypki pokazaś

Pokazujo schowane póddypki wubranego nadpisma. Aby póddypki wubranego nadpisma schował, klikniśo na symbol Póddypki schowaś.

Symbol za Póddypki pokazaś

Póddypki pokazaś

Pšosym pódprějśo nas!