Statusowa rědka

Statusowa rědka informacije wó wašom dokumenśe pokazujo, mjazy nimi tuchylu wubrany objekt. Móžośo na někotare zapiski statusoweje rědk dwójcy kliknuś, aby pśisłušne dialogowe wokno wócynił.

Aktualna wjelikosć

Pokazujo poziciju X a Y kursora a wjelikosć wubranego objekta.

Měritko

Pódawa aktualne měritko za pokazanje boka.

Dokumentowa změna

Jolic změny dokumenta njejsu se składli, se „*“ w toś tom pólu na statusowej rědce pokazujo. To teke za nowe, hyšći njeskłaźone dokumenty płaśi.

Aktualna folija/rownina

Pokazujo numer aktualneje folije z cełkowneju licbu folijow.

Aktualna pśedłoga boka

Pokazujo aktualnu pśedłogu boka. Klikniśo dwójcy, aby pśedłogu wobźěłał, klikniśo z pšaweju tastu, aby drugu pśedłogu wubrał.

Pšosym pódprějśo nas!