Symbolowa rědka folijowy naglěd

Symbolowa rědkaFolijowy naglěd z naglědom folijowego sortěrowanja wócynja.

Casowy wótběg wopytaś

Startujo prezentaciju z casowym měritkom w lěwem dolnem rožku.

Symbol za Casowy wótběg wopytaś

Casowy wótběg wopytaś

Foliju pokazaś/schowaś

Chowa wubranu foliju, až njeby se pokazała w prezentaciji.

Symbol za Foliju schowaś

Foliju pokazaś/schowaś

Folije na rěd

Zapódajśo licbu folijow, kótarež se maju w kuždem rěźe w sortěrowanju folijow pokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!