Prezentacija

Wopśimujo pśikaze a nastajenja za pśewjeźenje prezentacije.

Prezentacija

Startujo wašu prezentaciju.

Nastajenja prezentacije

Definěrujo nastajenja za wašu prezentaciju, mjazy nimi kak se ma pokazaś, z kótareju foliju ma startowaś, wašnju, kak se folije póstupujo a lěc cośo konsolu presenter wužywaś abo ju zdaloka wóźiś.

Casowy wótběg wopytaś

Startujo prezentaciju z casowym měritkom w lěwem dolnem rožku.

Interakcija

Definěrujo, kak se wubrany objekt zaźaržujo, gaž w běgu prezentacije na njen klikaśo.

Swójska animacija

Pśipokazujo wubranym objektam efekty.

Folijowy pśechad

Definěrujo specialny efekt, kótaryž se wótgrawa, gaž foliju pśi prezentaciji pokazujośo.

Foliju pokazaś/schowaś

Chowa wubranu foliju, až njeby se pokazała w prezentaciji.

Swójska prezentacija

Definěrujo swójsku prezentaciju z pomocu folijow aktualneje prezentacije. Móžośo pón folije wubraś, kótarež pótrjebnosćam publikuma wótpowěduju. Móžośo tak wjele swójskich prezentacijow napóraś ako cosó.

Pšosym pódprějśo nas!