Zasajźiś

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež se wužywaju, aby nowe elementy do dokumenta zasajźili, na pśikład grafiki, objekty, wósebne znamuška a druge dataje.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Diagram

Zasajźujo diagram.

Tabela

Zasajźujo nowu tabelu do aktualneje folije abo boka.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Toś ten pódmeni nałožne formy ako liniju, krejz, tśirožk a kwadrat abo symbolowu formu ako smiley, wutšobku a kwětašk wopśimujo, kótarež daju se do dokumenta zasajźiś.

Pópadański dypk/Pópadańska linija

Zasajźujo pópadański dypk abo pópadańsku liniju (groni se teke pomocna linija), kótarejž móžośo wužywaś, aby objekty malsnje wusměrił. Pópadańske dypki a linije se njeśišće.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Znosujucy se wobłuk

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Fontwork

Wócynja dialog Fontwork, z kótaregož móžośo sformatěrowany tekst do swójogo dokumenta zasajźiś, kótaryž njejo móžny ze standardnym pismowym formatěrowanim.

Hyperwótkaz

Wócynja dialog, kótaryž wam zmóžnja, hyperwótkaze wobźěłaś.

Wósebne znamuško

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Folijowy numer

Pśidawa numer folije abo numer boka.

Póla

Nalicyjo zwucone póla, kótarež móžośo do folije zasajźiś.

Głowowa a nogowa smužka

Pśidawa abo změnja tekst w zastupujucych symbolach górjejce a dołojce na folijach a folijowych pśedłogach.

Formularowy wóźeński element

Toś ten pódmeni wóźeńske elementy ako tekstowe pólo, kontrolny kašćik, opciski tłocašk a lisćinowe pólo wopśimujo, kótarež daju se do dokumenta zasajźiś.

Pšosym pódprějśo nas!