Menije

Slědujucy wótrězk temy pomocy nalicyjo, kótarež su za menije a dialogi k dispoziciji.

Symbol za Notica

Wokno, kótarež dokument wopśimujo, kótaryž cośo wobźěłaś, musy se wubraś, aby se menijowe pśikaze wužywali. Rowno tak musyśo objekt w dokumenśe wubraś, aby menijowe pśikaze wužywał, kótarež su z objektom zwězane.


Warnowański symbol

Menije su wót konteksta wótwisne. To wóznamjenijo, až te menijowe zapiski su k dispoziciji, kótarež su za aktualne źěło relewantne. Jolic kursor jo w teksće, su wšykne menijowe zapiski k dispoziciji, kótarež su za wobźěłowanje trjebne. Jolic sćo wubrał grafiku w dokumenśe, wiźiśo wšykne menijowe zapiski, kótarež móžośo wužywaś, aby grafiki wobźěłał.


Dataja

Toś te pśikaze za aktualny dokument płaśe, napóraju dokument, wócynjaju ekistěrujucy dokument abo zacynjaju nałoženje.

Wobźěłaś

Toś ten meni pśikaze za wobźěłowanje wopśimjeśa aktualnego dokumenta wopśimujo.

Naglěd

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež pokazanje dokumenta na wobrazowce wóźe, wužywaŕski pówjerch změnjaju a maju pśistup k wobceŕkam bocnice.

Zasajźiś

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež se wužywaju, aby nowe elementy do dokumenta zasajźili, na pśikład grafiki, objekty, wósebne znamuška a druge dataje.

Format

Wopśimujo pśikaze za formatěrowanje wugótowanja a wopśimjeśa wašogo dokumenta.

Folija

Toś ten meni pśikaze za zastojanje a nawigaciju folijow bitujo.

Prezentacija

Wopśimujo pśikaze a nastajenja za pśewjeźenje prezentacije.

Rědy

Wokno

Wopśimujo pśikaze za wobchadanje z dokumentowymi woknami a za jich pokazanje.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startowaś a wóźiś.

Pšosym pódprějśo nas!