Witajśo k pomocy LibreOffice Impress

Eksterne wideo

Pšosym akceptěrujśo toś to wideo. Gaž pśigłosujośo, změjośo pśistup k wopśimjeśoju wót YouTube, słužby, kótaraž se wót tśeśego póbitowarja k dispoziciji staja.

Pšawidła priwatnosći YouTube

Z LibreOffice Impress źěłaś

Instrukcije za źěło z LibreOffice Impress

Funkcije LibreOffice Impress

Diagramy w LibreOffice wužywaś

Datowe banki w LibreOffice Base wužywaś

Menije, symbolowe rědki a tastowe skrotconki w LibreOffice Impress

Menije

Symbolowe rědki

Tastowe skrotconki za LibreOffice Impress

Pomoc wó toś tej pomocy

Pomoc se na standardne nastajenja programa na systemje póśěgujo, kótaryž teke swóje standardne nastajenja wužywa. Wopisanja barwow, akcije myški abo druge konfigurěrujobne elementy mógu se za waš program a system rozeznawaś.

Pšosym pódprějśo nas!