Tekstowe znamuška do kreslańskich objektow pśetwóriś

Móžośo tekstowe znamuška do kśiwankow pśetwóriś, kótarež móžośo wobźěłaś a skalěrowaś, ako by wy to z kreslańskim objektom cynił. Gaž tekst do kreslańskego objekta pśetwórjujośo, njamóžośo wěcej wopśimjeśe teksta wobźěłaś.

Aby tekst do kreslańskego objekta pśetwórił:

  1. Wubjeŕśo tekst, kótaryž cośo pśetwóriś a pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

    Wubjeŕśo w LibreOffice Draw Forma – Pśetwóriś – Do kśiwanki.

    Klikniśo w LibreOffice Impress z pšaweju tastu na ramik tekstowego objekta a wubjeŕśo pón Pśetwóriś – Do kśiwanki.

  2. Jolic waš tekst wěcej ako jadno znamuško wopśimujo, buźo pśetwórjony tekst zrědowany objekt. Klikniśo dwójcy na kupku, aby jadnotliwe objekty wobźěłał. Tłocćo Esc, gaž sćo dokóńcył.

  3. Klikniśo něnto na symbol Dypki w symbolowej rědce Kreslanka. Klikniśo na objekt. Móžośo wšykne Bézierowe dypki objekta wiźeś. W symbolowej rědce Dypki wobźěłaś móžośo wšake symbole namakaś, aby dypki wobźěłał, zasajźił a wulašował.

Pšosym pódprějśo nas!