Prezentaciju pokazaś

Su rozdźělne móžnosći, z kótarymiž móžośo prezentaciju startowaś. Gaž prezentacija běžy, móžośo ju z pomocu tastatury abo tastow myški wóźiś.

Pó standarźe se prezentacija pśecej z prědneju foliju startujo. Pśejźośo pón manuelnje pśez folije až do slědneje folije. Móžośo toś te nastajenja změniś.

Prezentaciju wuwjasć

tip

Tłocćo tastu Esc, aby prezentaciju do jeje kóńca pśetergnuł.


Jo wjele dalšnych tastow za wóźenje prezentacije k dispoziciji. Móžośo teke z pšaweju tastu kliknuś, aby kontekstowy meni z wužytnymi pśikazami wócynił.

Awtomatisku prezentaciju pokazaś (kioskowy modus)

Za awtomatisku změnu k pśiducej foliji, musyśo kuždej foliji folijowy pśechad pśipokazaś.

  1. Wócyńśo rejtarik Folijowy pśechad w bocnicy.

  2. Klikniśo we wobceŕku K pśiducej foliji pśejś na a zapódajśo cas.

  3. Klikniśo na Pśechad na wšykne folije nałožyś.

tip

Móžośo drugi cas za kuždu foliju za pśechad k pśiducej foliji nastajiś. Funkcija Casowy wótběg wopytaś móžo wam pomagaś, pšawy casowy wótběg namakaś.


Aby se k prědnej foliji wrośił, za tym až su se wšykn folije pokazali, musyśo prezentaciju na awtomatiske wóspjetowanje nastajiś.

  1. Wubjeŕśo Prezentacija – Nastajenja prezentacije….

  2. Wubjeŕśo we wobceŕku Prezentaciski modus Šlejfa a wóspjetowaś pó: a nastajśo cas pśestanka mjazy wóspjetowanjami.

Prezentaciju z dataje wuwjasć

Móžośo LibreOffice z parametrom -show a datajowym mjenim Impress z pśikazowego napominanja startowaś. Startujśo na pśikład dataju datajowe_mě.odp z pśikazowego napominanja a zapódajśo slědujucy pśikaz:

soffice -show filename.odp

Wuchada se z togo, až soffice jo w programowej sćažce wašogo systema a až datajowe_mě.odp jo w aktualnem zapisu.

Pšosym pódprějśo nas!