Casowy wótběg folijowych změnow wopytaś

LibreOffice wam pomaga, pšawy casowy wótběg za awtomatiske folijowe změny wopytaś.

Pśigótujśo folije, startujśo prezentaciju z pomocu specialnego symbola, dajśo swójomu imaginarnemu publikumoju k wěsći, což cośo z prědneju folijuk wěsći daś a pśejźośo pón k pśiducej foliji atd. LibreOffice pokazowański cas za kuždu foliju registrěrujo. Pśiducy raz, gaž prezentaciju z awtomatiskimi folijowymi změnami wótgrawaśo, se zregistrěrowany casowy wótběg wužywa.

Aby prezentaciju z casowym wótběgom registrěrował:

  1. Wócyńśo prezentaciju a pśejźćo k naglědoju Folijowe sortěrowanje.

  2. Startujśo prezentaciju ze symbolom Casowy wótběg wopytaś Symbol w symbolowej rědce Folijowy naglěd. Wiźiśo prědnu foliju a stopawku w dolnem rožku.

  3. Gaž se ma pśejźenje k pśiducej foliji staś, klikniśo na stopawku. Aby standardne nastajenje za toś tu foliju wobchował, klikniśo na foliju, ale nic na stopawku. Wóspjetujśo to za wšykne folije w swójej prezentaciji.

  4. LibreOffice jo pokazowański cas za kuždu foliju zregistrěrował. Składujśo swóju prezentaciju.

  5. Jolic cośo cełu prezentaciju awtomatiski wóspjetowaś daś, wócyńśo meni Prezentacija – Nastajenja prezentacije…. Klikniśo na Šlejfa a wóspjetowaś pó: a pón na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!