Prezentacije śišćaś

Nastajenja standardnego śišćaka

 1. Aby standardne śišćaŕske nastajenja za LibreOffice Impress póstajił, wubjeŕśo – LibreOffice Impress – Śišćaś.

Śišćaŕske nastajenja za aktualnu prezentaciju póstajiś

 1. Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś….

 2. Klikniśo na LibreOffice Impress abo na rejtarik Nastajenja a wubjeŕśo pón śišćaŕske nastajenja.

  Toś te nastajenja standardne śišćaŕske nastajenja w – LibreOffice Impress – Śišćaś jano za aktualny śišćaŕski nadawk pśepisuju.

Śišćaŕske wugótowanje za cedliki do ruki wubraś

 1. Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś.

 2. Wubjeŕśo w rejtariku LibreOffice Impress dialoga Śišćaś zapisk „Cedliki do ruki“ z lisćinowego póla Dokument.

 3. Wubjeŕśo licbu folijow, kótarež se maju na bok śišćaś.

Śišćaŕske nastajenja za cedliki do ruki definěrowaś

 1. Klikniśo na rejtarik „Cedliki do ruki“.

 2. Wubjeŕśo Zasajźiś – Głowowa a nogowa smužka…, aby dialog Głowowa a nogowa linka wócynił.

 3. Klikniśo na Notice a cedliki do ruki , aby tekst głowowej a nogowej smužce za cedliki do ruki zapódał.

  Wiźiśo styri wobceŕki w toś tom dialogu z kontrolnymi kašćikami za „Głowowa smužka“, „Datum a cas“, „Nogowa smužka“ a „Numer boka“. Toś te styri wobceŕki styrim wobceŕkam w rožkach na pśedłoze za cedliki do ruki wótpowěduju.

 4. Zapódajśo tekst za głowowu smužku, nogowu smužku a datum. Stajśo kokulku do kontrolnego kašćika Numer boka, jolic cośo cedliki do ruki numerěrowaś. Źiwajśo na to, až kontrolny kašćik Głowowa smužka jo zmóžnjona, jolic cośo, až se tekst wašeje głowoweje smužki śišći.

 5. Klikniśo na Na wšykne nałožyś.

  Póla w naglěźe pśedłogi za cedliki do ruki na wobrazowce se njeaktualizěruju, ale tekst, kótaryž sćo zapodał, se śišći.

Cedliki do ruki abo notice śišćaś

 1. Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś.

 2. Klikniśo do lisćinowego póla Dokument a wubjeŕśo wopśimjeśowy typ, kótaryž se ma śišćaś.

 3. Wubjeŕśo Cedliki do ruki abo Notice a pón licbu folijow, kótarež se maju na kuždem boku śišćaś.

tip

Jolic cośo druge wugótowanje folijow na wuśišćanych bokach, wužywajśo myšku, aby folije w naglěźe cedlikow do ruki pśesunuł.


Wobceŕk folijow śišćaś

 1. Wubjeŕśo Naglěd – Folijowe sortěrowanje.

 2. Źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu a klikniśo na wobceŕk folijow, kótaryž cośo śišćaś.

 3. Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś….

 4. Klikniśo we wobceŕku Wobceŕk a kopije w rejtariku Powšykne na Folije.

 5. Zapódajśo numery folijow, kótarež cośo śišćaś a klikniśo na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!