Foliju śišćaś, kótaraž jo wjelikosći papjery pśiměrjona

Móžośo wjelikosć folije reducěrwaś, gaž śišćiśo, aby se folija na wuśišćany bok pasowała.

  1. Wócyńśo dokument, kótaryž cośo śišćaś.

  2. Wubjeŕśo w naglěźe Normalny Folija – Kakosći… a klikniśo pón na rejtarik Folija.

  3. Wubjeŕśo we wobceŕku Wugótowańske nastajenja kontrolny kašćik Objekt papjerowemu formatoju pśiměriś.

  4. Wubjeŕśo we wobceŕku Papjerowy format Format.

  5. Klikniśo na W pórěźe. Wjelikosć folija se změnijo, aby se wuśišćanemu bokoju pśiměriła, relatiwne pozicije objekta na foliji se wobchowaju.

Pšosym pódprějśo nas!