Konsolu Presenter wužywaś

Konsola Presenter prezentaciju na eksternej wobrazowce (projektora abo telewizora) pokazujo, mjaztym až se wóźeńske elementy prezentacije na wobrazowce licadła pokazuju.

Konsola Presenter rozdźělne naglědy na wobrazowce wašogo licadła a na wobrazowce, kótaruž publikum wiźi, wužywa, aby wam wósebnu kontrolu nad prezentacijami bitowała. Nagěd, kótaryž na wobrazowce swójogo licadła wiźiśo, aktualnu foliju, pśiducu foliju, na pśecej folijowe notice a stopawku wopśimujo.

note

Konsola Presenter jano ze źěłowym systemom funkcioněrujo, kótaryž někotare wobrazowki pódpěraju a jano, gaž stej dwě wobrazowce zwězanej (jadna z njeju móžo integrěrowana laptopowa wobrazowka byś).


Konsolu Presenter aktiwěrowaś

Aby konsolu Presenter zmóžnił:

Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Powšykne

Aby konsolu Presenter aktiwěrował:

Wóźeńske elementy konsole Presenter

Wóźeńske elementy konsole Presenter

Tastowe skrotconki konsole Presenter

Gaž prezentaciju z Presenter Console pokazujośo, móžośo slědujuce tasty wužywaś:

Akcija

Tasta abo tasty

Pśiduca folija abo pśiducy efekt

Lěwe kliknjenje, →, ↓, prozna tasta, Bild ↓, Enter, Return

Pjerwjejšna folija abo pjerwjejšny efekt

Pšawe kliknjenje, ←, ↑, Bild ↑, slědktasta

Špěrku myški ako pisak wužywaś

'P'

Wšu barwu z folije wulašowaś

'E'

Prědna folija

Pos1

Slědna folija

Ende

Pjerwjejšna folija bźez efektow

Alt+Bild ↑

Pśiduca folija bźez efektow

Alt+Bild ↓

Wobrazowku carniś/wěcej njecarniś

'B', '.'

Wobrazowku běliś/wěcej njeběliś

'W', ','

Prezentaciju skóńcyś

Esc, '-'

K folijowemu numeroju pśejś

Licba, pón enter

Pismowu wjelikosć noticow pówětšyś/pómjeńšyś

'G', 'S'

Notice górjej/dołoj kulnuś

'A', 'Z'

Fokus w noticowem naglěźe slědk/doprědka gibnuś

'H', 'L'

Presenter Console pokazaś

Strg+'1'

Prezentaciske notice pokazaś

Strg+'2'

Folijowy pśeglěd pokazaś

Strg+'3'

Monitory pśešaltowaś

+'4'

Pokazowak ako pisakowy modus znjemóžniś

+'A'


Moduse konsole Presenter

Normalny modus

Normalny modus aktualnu foliju nalěwo a pśiducu foliju napšawo na wobrazowce licadła pokazujo.

Normalny modus konsole Presenter

Modus noticow

Modus noticow aktualnu foliju nalěwo, folijowe notice napšawo a pśiducu foliju pód aktualneju foliju pokazujo.

Modus noticow

Modus folijowego sortěrowanja

Modus folijowego sortěrowanja wšykne folije na wobrazowce licadła pokazujo a zmóžnja, wubranu foliju zwenka prezentaciskego pórěda pokazaś.

Modus folijowego sortěrowanja

Pšosym pódprějśo nas!