Fotoalbum Impress

Zasajźujo fotoalbum do wašeje prezentaciskego dokumenta.

Fotoalbum Impress jo malsna móžnosć, někotare wobraze do prezentacije zasajźiś a pśigódny dokument napóraś, kótaryž móžo njepśestawajucy w pśednosku abo multimedialnej showje běžaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Medije – Fotoalbum


Wobraz dialoga Impress – Zasajźiś – Medije – Fotoalbum

Aby fotoalbum do swójeje prezentacije zasajźił:

 1. Wócyńśo eksistěrujucu abo proznu prezentaciju.

 2. Pśejźćo k foliji, kótaraž ma pśed fotoalbumom byś.

 3. Wubjeŕśo Zasajźiś – Medije – Fotoalbum.

 4. Klikniśo w dialogu „Fotoalbum napóraś“ na Pśidaś.

 5. Pytajśo dataje, kótarež cośo zasajźiś.

  Symbol za Notica

  Jolic někotare wobraze su w samskem zarědniku, móžośo kupku fotow z pomocu tastow Umsch (⇧) abo , mjaztym až na jich datajowe mjenja klikaśo.


 6. Klikniśo na Wócyniś, aby fotoalbumoju dataje pśidał.

  Symbol Tip

  Klikniśo na datajowe mě, aby je we wobceŕku Pśeglěd pokazał


 7. Wubjeŕśo licbu wobrazow na foliju w lisćinowem pólu Folijowe wugótowanje.

 8. Stajśo, jolic trjeba, kokulku do kontrolnego kašćika Kuždej foliji pópisanje pśidaś, aby tekstowe pólo za pópisanje zasajźił.

 9. Stajśo kokulku do kontrolnego kašćika Bocny poměr wobchowaś, aby zajźował tomu, až se wobraze pryšće, gaž su we foliji. Wobraz jo dopołnje we foliji wopśimjony.

 10. Stajśo kokulku do kontrolnego kašćika Wobrazowku połniś, aby cełu prezentacisku wobrazowku wupołniś dał. Nastaty wobraz móžo wětšy ako folija byś.

 11. Stajśo kokulku do kontrolnego kašćika Wobraze zwězaś, aby zwězanje do městna wobraza w swójom datajowem systemje abo interneśe napórał. Toś to nastajenje wobraze do prezentaciskego dokumenta njezasajźijo.

 12. Klikniśo na Folije zasajźiś.

warning

Gaž na „Anulěrowaś“ klikaśo, se fotoalbum njelašujo. Klikniśo z pšaweju tastu na folije w folijowem wobceŕku a wubjeŕśo Foliju wulašowaś, aby folije wulašował.


Pšosym pódprějśo nas!