Foliju z dataje zasajźiś

Móžośo folije z drugeje prezentacije do aktualneje prezentacije zasajźiś. Móžośo teke folije mjazy prezentacijami kopěrowaś.

Aby foliju z drugeje prezentacije zasajźił:

  1. Wócyńśo prezentaciju a wubjeŕśo Naglěd – Normalny.

  2. Wubjeŕśo .

  3. Pytajśo prezentacisku dataju, kótaraž foliju wopśimujo, kótaruž cośo zasajźiś a klikniśo na Zasajźiś.

  4. Klikniśo na plusowe znamuško nalěwo pódla symbola prezentaciskeje dataje a wubjeŕśo folije, kótarež cośo zasajźiś.

  5. Klikniśo na W pórěźe.

Aby folije mjazy prezentacijami kopěrował:

  1. Wócyńśo prezentacije, mjazy kótarymiž cośo kopěrowaś.

  2. Wubjeŕśo w prezentaciji, kótaraž folije wopśimujo, kótarež cośo kopěrowaś, Naglěd – Folijowe sortěrowanje.

  3. Wubjeŕśo folije a pón Wobźěłaś – Kopěrowaś.

  4. Změńśo prezentaciju, źož cośo folije zasajźiś a wubjeŕśo pón Naglěd – Normalny.

  5. Wubjeŕśo foliju, kótarejž ma kopěrowana folija slědowaś, pón Wobdźěłaś – Zasajźiś.

Pšosym pódprějśo nas!