Běžny diagram napóraś

Aby běžny diagram napórał:

 1. Wubjeŕśo rěd ze symboloweje rědki Běžny diagram w symbolowej rědce Kreslanka.

 2. Rozśěgniśo formu w swójej foliji.

 3. Aby dalšne formy pśidał, wóspjetujśo slědne kšace.

 4. Wócyńśo symbolowu rědku Zwězowaki w symbolowej rědce Kreslanka a wubjeŕśo zwězowakowu liniju.

 5. Gibniśo pokazowak nad kšomu formy, aby se zwiskowe městna zjawili.

 6. Klikniśo na zwiskowe městno, śěgniśo zwiskowe městno do drugeje formy a pušććo tastu myški.

 7. Aby dalšne zwězowaki pśidał, wóspjetujśo slědne kšace.

Maśo něnto zakładnu strukturu za swój běžny diagram.

Aby formam tekst na swójom běžnym diagramje pśidał:

Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

Aby formje barwne połnjenje pśidał:

 1. Wubjeŕśo formu a pón Format – Tekstowe pólo a forma – Płonina….

 2. Wubjeŕśo Barwa a klikniśo pón na barwu w lisćinje.

Aby hotspoty pśidał, kótarež druge folije wuwołuju:

Pśipokažćo někotarym objektam na swójej foliji interakcije .

 1. Wubjeŕśo objekt a pón Format – Interakcija.

 2. Wubjeŕśo interakciju w dialogu. Wubjeŕśo na pśikład „K pśiducej foliji“, aby se k pśiducej foliji pśejšeł, gaž wužywaŕ na objekt klika.

Pšosym pódprějśo nas!