Stile linijow linijowych špicow zacytaś

Móžośo stile wužywaś, aby pódobne typy linijow a linijowych špicow zastojaś. LibreOffice někotare standardne stilowe dataje bitujo, kótarež móžośo zacytaś a w swójom dokumenśe wužywaś. Jolic cośo, móžośo elementy ze stiloweje dataje pśidaś abo wulašowaś abo samo swójsku stilowu dataju napóraś.

Aby dataju z linijowymi stilami zacytał:

  1. Wubjeŕśo Format – Tekstowe pólo a forma – Linija… a klikniśo pón na rejtarik Linijowe stile.

  2. Klikniśo na tłocašk Linijowe stile zacytaś.

  3. Pytajśo dataju, kótaraž linijowe stile wopśimujo, kótarež cośo zacytaś a klikniśo pón na W pórěźe. Dataja ma format [datajowe_mě].sod.

Aby dataju linijowych stilow składował, klikniśo na tłocašk Linijowe stile składowaś, zapódajśo datajowe mě a klikniśo pón na W pórěźe.

Aby dataju z linijowymi špicami zacytał:

  1. Wubjeŕśo Format – Tekstowe pólo a forma – Linija… a klikniśo pón na rejtarik Linijowe špice.

  2. Klikniśo na tłocašk Linijowe špice zacytaś.

  3. Pytajśo dataju, kótaraž linijowe stile wopśimujo, kótarež cośo zacytaś a klikniśo pón na W pórěźe. Dataja ma format [datajowe_mě].soe.

Aby dataju linijowych špicow składował, klikniśo na tłocašk Linijowe špice składowaś, zapódajśo datajowe mě a klikniśo pón na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!