HTML-boki do prezentacijow importěrowaś

Móžośo někaku tekstowu dataju do folije importěrowaś, mjazy nimi tekst w HTML-dokumentach.

Aby tekst z dataje do folije zasajźił:

  1. Na městnje, źož cośo tekst zasajźiś, wubjeŕśo .

  2. Wubjeŕśo „Tekst“ abo „HTML-dokument“ ako datajowy typ.

  3. Wubjeŕśo dataju, kótaraž tekst wopśimujo, kótaryž cośo pśidaś, a klikniśo pón na Zasajźiś.

Jolic tekstowa dataja wěcej teksta wopśimujo ako se dajo do jadnotliweje folije zasajźiś, móžośo tekst někotarym folijam rozdźěliś.

  1. Klikniśo dwójcy na zasajźony tekst, aby se do wobźěłowańskego modusa dostał.

  2. Wubjeŕśo ceły tekst, kótaryž jo pód widobnym folijowym wobceŕkom a tłocćo tastu +X.

  3. Wubjeŕśo , a tłocćo pón +V.

  4. Wóspjetujśo kšace 1 do 3, daniž ceły tekst njejo na folijach .

Pšosym pódprějśo nas!