Slězynowe połnjenje změniś

Aby barwu, barwowy pśeběg abo šrafuru za slězynu wužywał:

 1. Wubjeŕśo a klikniśo pón na rejtarik Slězyna.

 2. Wubjeŕśo we wobceŕku Połnjenje jadno ze slědujucych nastajenjow:

  Wubjeŕśo Barwa a klikniśo pón na barwu w lisćinje.

  Wubjeŕśo Barwowy pśeběg a klikniśo na barwowy pśeběg w lisćinje.

  Wubjeŕśo Šrafura a klikniśo pón na šrafuru w lisćinje.

 3. Klikniśo na W pórěźe.

Aby wobraz za slězynu wužywał:

Móžośo ceły wobraz ako slězynu pokazaś, abo móžośo wobraz kachlickowaś, aby slězynowy muster napórał.

 1. Wubjeŕśo a klikniśo pón na rejtarik Slězyna.

 2. Wubjeŕśo we wobceŕku Połnjenje Wobraz a klikniśo pón na wobraz w lisćinje.

  note

  Aby swójski wobraz za slězynu , klikniśo na tłocašk Importěrowaś. Pytajśo wobraz a klikniśo na Wócyniś. Gaž se k rejtarikoju Slězyna wrośaśo, jo importěrowany wobraz w lisćinje Wobraz.


 3. Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

  Aby ceły wobraz ako slězynu pokazał, wótwónoźćo kokulku z kontrolnego kašćikaKachlickowaś we wobceŕku Pozicija a wubjeŕśo pón Pśiměriś.

  Aby slězynowy wobraz kachlickował, wubjeŕśo Kachlickowaś a zapódajśo Wjelikosć, Pozicija Wótchylenje za wobraz.

 4. Klikniśo na W pórěźe.

Toś ta změna jano za aktualnu prezentaciju abo kreslański dokument płaśi.

Aby nowu głownu głowny ako pśedłogu składował:

 1. .

 2. .

 3. Wubjeŕśo Naglěd – Normalny, aby folijowu pśedłog zacynił.

 4. Wubjeŕśo Dataja – Pśedłogi – Ako pśedłogu składowaś, aby dokument ako pśedłogu składował.

 5. Zapódajśo mě za pśedłogu. Njezměnjajśo kategoriju za „Móje pśedłogi“. Klikniśo na W pórěźe.

Něnto móžośo wokno pśedłogow wužywaś, aby wy nowu prezentaciju abo kreslanku na zakłaźe swójeje noweje pśedłogi wócynił.

Pšosym pódprějśo nas!