Folijowy pórěd změniś

Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

tip

Aby foliju nachylu ze swójeje prezentacije wótwónoźeł, pśejźćo k Folijowe sortěrowanje, klikniśo z pšaweju tastu na foliju a wubjeŕśo pón Foliju schowaś. Numer schowaneje folije se pśešmarnjo. Aby foliju pokazał, klikniśo z pšaweju tastu na foliju a wubjeŕśo pón na Foliju pokazaś.


Pšosym pódprějśo nas!