Animacije do GIF-formata eksportěrowaś

  1. Wubjeŕśo animěrowany objekt na swójej foliji.

  2. Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś….

  3. Wubjeŕśo GIF - Graphics Interchange Format (.gif) w lisćinje Dateityp. (Lisćina „Dateityp“ k źěłowemu systemoju słuša, serbski źěłowy system pak njeeksistěrujo.)

  4. Klikniśo na kontrolny kašćik Wuběrk, aby jano wubrany objekt eksportěrował, nic cełu foliju.

  5. Wubjeŕśo městno, źož cośo animěrowany GIF składowaś, zapódajśo mě a klikniśo pón na Speichern. („Speichern“ k źěłowemu systemoju słuša, serbski źěłowy system pak njeeksistěrujo.)

Pšosym pódprějśo nas!