Na objektowem ramiku wótpópadnuś

Pódawa, lěc ma se kontura grafikowego objekta ku kšomje nejblišego grafikowego objekta wusměriś.

Kursor abo konturowa linija grafikowego objekta musy we pópadańskem wobceŕku byś.

Symbol za Na objektowem ramiku wótpópadnuś

Na objektowem ramiku wótpópadnuś

Pšosym pódprějśo nas!