Na wótpópadańskich linijach wótpópadnuś

Pópadnjo kšomu śěgnjonego objekta k pśiducej pópadańskej liniji, gaž myšku pušćijośo.

Symbol za Na pópadańskich linijach wótpópadnuś

Na pópadańskich linijach wótpópadnuś

Pšosym pódprějśo nas!