Interakciju dowóliś

Pokazujo pśeglěd interakcije, kótaraž jo se pśipokazał objektoju, gaž na objekt w foliji klikaśo. Aby objekt za wobźěłowanje wubrał, źaržćo tastu tłoconu, gaž klikaśo.

Symbol za Interakciju dowóliś

Interakciju dowóliś

Pšosym pódprějśo nas!