Efekty dowóliś

Wótgrawa pśeglěd animaciskego efekta, kótaryž jo se pśipokazał objektoju, gaž na objekt w foliji klikaśo. Aby objekt wubrał, aby jen wobźěłował, źaržćo tastu tłoconu, mjaztym až klikaśo.

Symbol za Efekty dowóliś

Efekty dowóliś

Pšosym pódprějśo nas!