Formatěrowanje pokazaś

Pokazujo abo chowa znamuškowe formatěrowanje folijowych nadpismow. Aby znamuškowe formatěrowanje nadpisma změnił, wócyńśo wokno Formatowe pśedłogi, klikniśo z pšaweju tastu na pśedłogu a wubjeŕśo pón Změniś.

Symbol za Formatěrowanje pokazaś

Formatěrowanje pokazaś

Pšosym pódprějśo nas!