Zasajźiś

Symbol za Zasajźiś

Zasajźiś

Wócyńso symbolowu rědku Zasajźiś, źož móžośo swójomu dokumentoju objekty pśidaś, mjazy nimi diagramy, tabele a wobraze.

Folija

Zasajźujo foliju za tuchylu wubraneju foliju.

Symbol za Nowa folija

Nowa folija

Znosujucy se wobłuk

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Symbol za Znosujucy se wobłuk

Znosujucy se wobłuk

Zasajźćo /objekty z dataje

Zmóžnja wam, cełu dataju abo wěste elementy do dataje zasajźiś.

Symbol za Foliju z dataje zasajźiś

Tabelowy dokument

Zasajźujo nowu tabelu do aktualneje folije abo boka.

Symbol za Tabelu zasajźiś

Tabela

Z dataje

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Symbol za Wobraz

Wobraz

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Symbol za Medije

Medije / Awdio abo Wideo

Formula

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Symbol za Formulowy objekt

Formulowy objekt zasajźiś

Diagram

Symbol za Diagram

Diagram

OLE-Objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Symbol za OLE-objekt

OLE-objekt

Pšosym pódprějśo nas!