Zwězowaki

Symbol za Zwězowak

Zwězowak

Wócyńśo symbolowu rědku Zwězowaki, źož móžośo objektam w aktualnej foliji zwězowaki pśidaś. Zwězowak jo linija, kótaraž objekty zwězujo a zwězana wóstawa, gaž se objekty pśesuwaju. Jolic objekt ze zwězowakom kopěrujośo, se zwězowak teke kopěrujo.

Daju styri typy zwězowakow:

  1. Standardny zwězowak (kut 90 stopnjow)

  2. Linija (dwa wokłona)

  3. Direktny

  4. Wokłonjeny

Gaž na zwězowak klikaśo a swój pokazowak myški nad wupołnjony objekt abo nad kšomu njepołnjonego objekta gibaśo, se lipate dypki zjawiju. Lipaty dypk jo kšuty dypk, ku kótaremuž móžośo zwězowak pśipowjesyś. Móžośo objektoju swójske lipate dypki pśidaś.

Aby zwězujucu liniju kreslił, klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški. Móžośo teke do proznego źěla dokumenta śěgnuś a kliknuś. Njezwězany kóńc zwězowaka na městnje wóstawa, daniž kóńc do drugego městna njeśěgaśo. Aby zwězowak wótźělił, śěgniśo jaden z kóńcow zwězujuceje linije do drugego městna.

Zwězowak

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo lipaty dypk do drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak

Zwězowak

Zwězowak se ze šypku zachopina

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami a ze šypku na startowem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak se ze šypku zachopina

Zwězowak se ze šypku zachopina

Zwězowak se ze šypku kóńcy

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami a ze šypku na kóńcnem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak se ze šypku kóńcy

Zwězowak se ze šypku kóńcy

Zwězowak ze šypkami

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami a ze šypkami na wobyma kóńcoma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak ze šypkami

Zwězowak ze šypkami

Zwězowak se z krejzom zachopina

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami a z krejzom na startowem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak se z krejzom zachopina

Zwězowak se z krejzom zachopina

Zwězowak se z krejzom kóńcy

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami a z krejzom na kóńcnem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak se z krejzom kóńcy

Zwězowak se z krejzom kóńcy

Zwězowak z krejzami

Kresli zwězowak z jadnym pšawokutnym wokłonom abo někotarymi pšawokutnymi wokłonami a z krejzami na wobyma kóńcoma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo tastu myški.

Symbol za Zwězowak z krejzami

Zwězowak z krejzami

Linijowy zwězowak

Kresli zwězowak, kótaryž se blisko lipatego dypka kśiwi. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak

Linijowy zwězowak

Linijowy zwězowak ze šypku zachopina

Kresli zwězowak, kótaryž se ze šypku zachopina a se blisko lipatego dypka kśiwi. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak se ze šypku zachopina

Linijowy zwězowak ze šypku zachopina

Linijowy zwězowak se ze šypku kóńcy

Kresli zwězowak, kótaryž se ze šypku kóńcy a se blisko lipatego dypka kśiwi. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak se ze šypku kóńcy

Linijowy zwězowak se ze šypku kóńcy

Linijowy zwězowak ze šypkami

Kresli zwězowak, kótaryž se blisko lipatego dypka kśiwi a šypki na wobyma kóńcoma ma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak ze šypkami

Linijowy zwězowak ze šypkami

Linijowy zwězowak se z krejzom zachopina

Kresli zwězowak, kótaryž se ze šypku zachopina a se blisko lipatego dypka kśiwi. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak z krejzom

Linijowy zwězowak se z krejzom zachopina

Linijowy zwězowak se z krejzom kóńcy

Kresli zwězowak, kótaryž se ze šypku kóńcy a se blisko lipatego dypka kśiwi. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak se z krejzom kóńcy

Linijowy zwězowak se z krejzom kóńcy

Linijowy zwězowak z krejzami

Kresli zwězowak, kótaryž se blisko lipatego dypka kśiwi a krejze na wobyma kóńcoma ma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški. Aby dłujkosć linijowego segmenta mjazy wokłonowym dypkom a lipatym dypkom pśiměrił, klikniśo na zwězowak a śěgniśo wokłonowy dypk.

Symbol za Linijowy zwězowak z krejzami

Linijowy zwězowak z krejzami

Direktny zwězowak

Kresli direktny zwězowak (rownu liniju). Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak

Direktny zwězowak

Direktny zwězowak se ze šypku zachopina

Kresli direktny zwězowak ze šypku na startowem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak se ze šypku zachopina

Direktny zwězowak se ze šypku zachopina

Direktny zwězowak se ze šypku kóńcy

Kresli direktny zwězowak ze šypku na kóńcnem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak se ze šypku kóńcy

Direktny zwězowak se ze šypku kóńcy

Direktny zwězowak ze šypkami

Kresli direktny zwězowak ze šypkami na wobyma kóńcoma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak ze šypkami

Direktny zwězowak ze šypkami

Direktny zwězowak se z krejzom zachopina

Kresli direktny zwězowak z krejzom na startowem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak se z krejzom zachopina

Direktny zwězowak se z krejzom zachopina

Direktny zwězowak se z krejzom kóńcy

Kresli direktny zwězowak z krejzom na kóńcnem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak se z krejzom kóńcy

Direktny zwězowak se z krejzom kóńcy

Direktny zwězowak z krejzami

Kresli direktny zwězowak z krejzami na wobyma kóńcoma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Rowny zwězowak z krejzami

Direktny zwězowak z krejzami

Kśiwankowy zwězowak

Kresli kśiwankowy zwězowak. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy zwězowak

Kśiwankowy zwězowak

Kśiwankowy zwězowak ze šypku zachopina

Kresli kśiwankowy zwězowak ze šypku na startowem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy se ze šypku zachopina

Kśiwankowy zwězowak ze šypku zachopina

Kśiwankowy zwězowak se ze šypku kóńcy

Kresli kśiwankowy zwězowak ze šypku na kóńcnem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy zwězowak se ze šypku kóńcy

Kśiwankowy zwězowak se ze šypku kóńcy

Kśiwankowy zwězowak ze šypkami

Kresli kśiwankowy zwězowak ze šypkami na wobyma kóńcoma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy zwězowak ze šypkami

Kśiwankowy zwězowak ze šypkami

Kśiwankowy zwězowak se z krejzom zachopina

Kresli kśiwankowy zwězowak z krejzom na startowem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy zwězowak se z krejzom zachopina

Kśiwankowy zwězowak se z krejzom zachopina

Kśiwankowy zwězowak se z krejzom kóńcy

Kresli kśiwankowy zwězowak z krejzom na kóńcnem dypku. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy zwězowak se z krejzom kóńcy

Kśiwankowy zwězowak se z krejzom kóńcy

Kśiwankowy zwězowak z krejzami

Kresli kśiwankowy zwězowak z krejzami na wobyma kóńcoma. Klikniśo na lipaty dypk objekta, śěgniśo do lipatego dypka drugego objekta a pušććo pón tastu myški.

Symbol za Kśiwankowy zwězowak z krejzami

Kśiwankowy zwězowak z krejzami

Pšosym pódprějśo nas!