3D-objekty

Wócynja symbolowu rědku 3D-objekty. Objekty su tśidimensionalne, z dłymokosću, wobswětlenim a refleksiju. Kuždy zasajźony objekt nejpjerwjej 3D-scenu twóri. Móžośo F3 tłocyś, aby scenu zapódał. Za toś te 3D-objekty móžośo dialog 3D-efekty wócyniś, aby kakosći wobźěłał.

Symbl za 3D-objekty

3D-objekty

Symbol Tip

Aby 3D-objekt wokoło jogo tśich wóskow wjerśeł, klikniśo, aby objekt wubrał a klikniśo pón hyšći raz, aby wobwjertne pśimki pokazał. Śěgniśo pśimk k směroju, ku kótaremuž se ma objekt wjerśeś.


Kóstka

Kresli wupołnjonu kóstku, źož w foliji śěgaśo. Aby 3D-pšawokut kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Kóstka

Kóstka

Kula

Kresli wupołnjonu kulu, źož w foliji śěgaśo. Aby kulowaty korpus kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Kula

Kula

Cylinder

Kresli cylinder, kótaryž na krejzu bazěrujo, źož w foliji śěgaśo. Aby cylinder kreslił, kótaryž na elipsy bazěrujo, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Cylinder

Cylinder

Kjagel

Kresli kjagel, kótaryž na krejzu bazěrujo, źož w foliji śěgaśo. Aby kjagel kreslił, kótaryž na elipsy bazěrujo, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Kjagel

Kjagel

Pyramida

Kresli pyramidu z kwadratiskeju bazu, źož w foliji śěgaśo. Aby pyramidu z pšawokutneju bazu kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo. Aby drugi polygon ako bazu pyramidy definěrował, wócyńśo dialog 3D-efekty a klikniśo na rejtarik Geometrija. Zapódajśo we wobceŕku Segmenty licbu folijow za polygon do póla z pópisanim Wódorowny a klikniśo pón na zelenu kokulku.

Symbol za Pyramida

Pyramida

Torus

Kresli pjeršćenjaty objekt, kótaryž na krejzu bazěrujo, źož w foliji śěgaśo. Aby torus kreslił, kótaryž na elipsy bazěrujo, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Torus

Torus

Šklicka

Kresli šklicku, kótaryž na krejzu bazěrujo, źož w foliji śěgaśo. Aby šklicku keslił, kótaraž na elipsy bazěrujo, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Šklicka

Šklicka

Połkula

Kresli jadnu połkulu, źož w foliji śěgaśo. Aby poł kulowatego korpusa kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Połkula

Połkula

Pšosym pódprějśo nas!