Pšawokuty

Z Naglěd – Symbolowe rědki – Pšawokuty (zestarjete) móžośo symbolowu rědku Pšawokuty (zestarjete) pokazaś.

Creating Round Corners

Pšawokut

Kresli wupołnjony pšawokut tam, źož jen w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk pšawokuta placěrowaś a rozćěgniśo jen do póžedaneje wjelikosći. Aby kwadrat kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Pšawokut

Pšawokut

Kwadrat

Kresli wupołnjony kwadrat tam, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk kwadrata placěrowaś a rozćěgniśo jen do póžedaneje wjelikosći. Aby pšawokut kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Kwadrat

Kwadrat

Wukulowaśony pšawokut

Kresli wupołnjony wukulowaśony pšawokut, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk wukulowaśonego pšawokuta placěrowaś a śěgniśo na póžedanu wjelikosć. Aby wukulowaśonu kwadrat kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Wukulowaśony pšawokut

Wukulowaśony pšawokut

Wukulowaśony kwadrat

Kresli wupołnjony wukulowaśony kwadrat, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk wukulowaśonego kwadrata placěrowaś a śěgniśo na póžedanu wjelikosć. Aby wukulowaśony pšawokut kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Wukulowaśony kwadrat

Wukulowaśony kwadrat

Pšawokut, njenapołnjony

Kresli prozny pšawokut tam, źož jen w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk pšawokuta placěrowaś a rozćěgniśo jen na póžedanu wjelikosć. Aby kwadrat kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Pšawokut, njenapołnjony

Pšawokut, njenapołnjony

Kwadrat, njenapołnjony

Kresli prozny kwadrat, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk kwadrata placěrowaś a rozćěgniśo na póžedanu wjelikosć. Aby pšawokut kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Kwadrat, njenapołnjony

Kwadrat, njenapołnjony

Wukulowaśony pšawokut, njenapołnjony

Kresli prozny wukulowaśony pšawokut, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk wukulowaśonego pšawokuta placěrowaś a rozćěgniśo na póžedanu wjelikosć. Aby wukulowaśony kwadrat kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Wukulowaśony kwadrat, njenapołnjony

Wukulowaśony kwadrat, njenapołnjony

Wukulowaśony kwadrat, njenapołnjony

Kresli prozny wukulowaśony kwadrat, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk wukulowaśonego kwadrata placěrowaś a rozćěgniśo na póžedanu wjelikosć. Aby wukulowaśony pšawokut kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Wukulowaśony kwadrat, njenapołnjony

Wukulowaśony kwadrat, njenapołnjony

Pšosym pódprějśo nas!