Cas

Zapódajśo casowy interwal, pó kótaremž ma folija k pśiducej foliji pśejś. Toś to nastajenje jo jano za awtomatiski pśechad k dispoziciji.

Pšosym pódprějśo nas!