Folije na rěd

Zapódajśo licbu folijow, kótarež se maju w kuždem rěźe w sortěrowanju folijow pokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!