Foliju pokazaś/schowaś

Chowa wubranu foliju, až njeby se pokazała w prezentaciji.

Numer schowaneje folije jo pśešmarnjony. Aby schowanu foliju pokazał, wubjeŕśo Prezentacija – Foliju pokazaś/schowaś znowego.

Symbol za Foliju schowaś

Foliju pokazaś/schowaś

Pšosym pódprějśo nas!