Zdalone zwiski

Nalicćo k dispoziciji stojece zwiski zdalokawóźenja Impress.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Markěrujśo nejpjerwjej kontrolny kašćik Zdalokawóźenje zmóžniś w – LibreOffice Impress – Powšykne.

Wubjeŕśo Prezentacija – Zdalokawóźenje Impress zmóžniś.


Konfiguracija zwiskow zdalokawóźenja

Aby zwiski zdalokawóźenja aktiwěrował:

  1. Wócyńśo nałoženje Zdalokawóźenja Impress na swójom mobilnem rěźe.

  2. Wócyńśo dialog Zwiski zdalokawóźenja,

  3. Wubjeŕśo rěd w lisćinje,

  4. Zapódajśo PIN-numer, kótaryž se pśez rěd pokazujo a klikniśo na Zwězaś, aby zwisk awtorizěrował.

Rěd a licadło se něnto zwězujotej, aktualna prezentacija ned do prezentaciskego modusa pśechada, wóźony wót mobilnego rěda.

Aby zwisk z mobilnym rědom źělił:

  1. Wócyńso dialog Zwiski zdalokawóźenja,

  2. Wubjeŕśo rěd w lisćinje,

  3. Klikniśo na Klientowu awtorizaciju wótwónoźeś.

Pšosym pódprějśo nas!