Subtrahěrowaś

Subtrahěrujo wobceŕk wubranych objektow wót wobceŕka nejnišego objekta.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Subtrahěrowaś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwa objekta abo wěcej objektow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Formy – Subtrahěrowaś.


Mjazyrumy mjaz objektami se wobchowaju.

Pšosym pódprějśo nas!