Źěliś

Źěli skombiněrowany objekt do jadnotliwych objektow. Nastate objekty samske linijowe a połnjeńske kakosći ako skombiněrowany objekt maju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Rozdźěliś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo kombiněrowany objekt, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Rozdźěliś.


Pšosym pódprějśo nas!