Do kontury

Pśetwórjujo wubrany objekt do polygona abo kupki polygonow. Jolic pśetwórjenje kupku polygonow napórajo (na pśikład gaž tekstowy objekt pśetwórjujośo) tłocćo F3, aby do kupki stupił, nježli až móžośo jadnotliwy polygon wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do kontury (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do kontury


Gaž linije abo tekstowe objekty do kontury pśetwórjujośo, njamóžośo je wěcej ako pśecej wobźěłaś. Město togo móžośo konturu ako polygon wobźěłaś a teke pśikaz Wobźěłaś – Dypki wužywaś, aby jeje formu pśiměrił.

Pšosym pódprějśo nas!