Do metadataje

Pśetwórjujo wubrany objekt do formata Windows Metafile Format (WMF), kótaryž daty bitmapowych wobrazow ako teke wektorowych grafikow wopśimujo.

Za dalšne informacije wó WMF glejśo Glosar.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do metadataje (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do metadataje


Symbol za Notica

Móžośo teke wubrany objekt kopěrowaś a wubjeŕśo Wobźěłaś – Wopśimjeśe zasajźiś a pón Metadataja z lisćiny.


Pšosym pódprějśo nas!