Do 3D pśetwóriś

Pśetwórjujo wubrany objekt do tśidimensionalnego objekta (3D).

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do 3D (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do 3D


Wubrany objekt se nejpjerwjej do kontury pśetwórjujo a pón do 3D-objekta.

Jolic dwa objekta wuběraśo abo wěcej a je do 3D pśetwórjujośo, dostawaśo 3D-kupku, kótaraž se ako jadnotliwy objekt zaźaržujo. Móžośo jadnotliwe objekty w kupce wobźěłaś, gaž wuběraśo. Wubjeŕśo wuběraśo, gaž sćo gótowy.

Symbol za Notica

Gaž kupku objektow do 3D pśetwórjujośo, se štapelowy pórěd jadnotliwych objektow njezměnja.


Symbol Tip

Tłocćo F3, aby malsnje do kupki stupił a +F3, aby kupku spušćił.


Móžośo teke bitmapowe wobraze a wektorowe grafiki pśetwóriś, mjazy nimi kliparty, do 3D-objektow pśetwóriś. LibreOffice z bitmapami ako z pšawokutami a z wektorowymi grafikami ako z kupkami polygonow wobchada, gaž se do 3D pśetwórjuju.

Samo kreslańske objekty, kótarež tekst wopśimuju, daju se pśetwóriś.

Jolic cośo, móžośo teke 3D-efekt na pśetwórjony objekt nałožyś.

Pšosym pódprějśo nas!