Pśetwóriś

Nastajenja za pśetwórjenje wubranego objekta.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś (jano LibreOffice Draw).

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś


Do kśiwanki

Pśetwórjujo wubrany objekt do Bézieroweje kśiwanki.

Do polygona

Pśetworjujo wubrany objekt do polygona (zacynjony objekt, kótaryž jo pśez rowne linije wobgranicowany). Naglěd objekta se njezměnijo. Jolic cośo, móžośo z pšaweju tastu kliknuś a Dypki wobźěłaś wubraś, aby se změny woglědał.

Do kontury

Pśetwórjujo wubrany objekt do polygona abo kupki polygonow. Jolic pśetwórjenje kupku polygonow napórajo (na pśikład gaž tekstowy objekt pśetwórjujośo) tłocćo F3, aby do kupki stupił, nježli až móžośo jadnotliwy polygon wubraś.

Do 3D pśetwóriś

Pśetwórjujo wubrany objekt do tśidimensionalnego objekta (3D).

Do rotaciskego objekta 3D pśetwóriś

Napórajo tśidimensionalnu formu, gaž wubrany objekt wokoło jogo wertikalneje wóski wjerśiśo.

Do bitmapa

Pśetwórjujo wubrany objekt do bitmapa (pikselowy raster, kótaryž wobraz reprezentěrujo).

Do metadataje

Pśetwórjujo wubrany objekt do formata Windows Metafile Format (WMF), kótaryž daty bitmapowych wobrazow ako teke wektorowych grafikow wopśimujo.

Pšosym pódprějśo nas!