Swójske prezentacije

Definěrujo swójsku prezentaciju z pomocu folijow aktualneje prezentacije. Móžośo pón folije wubraś, kótarež pótrjebnosćam publikuma wótpowěduju. Móžośo tak wjele swójskich prezentacijow napóraś ako cosó.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Prezentacija – Swójska prezentacija….


Dialog Prezentacija – Swójska prezentacija

tip

Cytajśo bok pomocy Swójsku prezentaciju napóraść, aby wěcej wó tom zgonił, kak móžośo swójske prezentacije zarědowaś.


Lisćina swójskich prezentacijow

Nalicyjo swójske prezentacije, kótarež su w dokumenśe k dispoziciji.

Aby swójsku prezentaciju napórał, klikniśo na Nowy.

Aby swójsku prezentaciju wótgrał:

  1. Wubjeŕśo swójsku prezentaciju z lisćiny.

  2. Klikniśo na Startowaś.

Nowy

Napórajo swójsku prezentaciju.

Wobźěłaś

Pśidajśo, wótwónoźćo abo pśerědujśofolije abo změńśo mě wubraneje swójskeje prezentacije.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo wubrane elementy bźez wobkšuśenja.

Kopěrowaś

Napórajo kopiju wubraneje swójskeje prezentacije. Móžośo mě prezentacije změniś, gaž na Wobźěłaś klikaśo.

Startowaś

Wuwjeźo wubranu swójsku prezentaciju.

Zacyniś

Zacynja dialog a składujo wšykne změny.

Pšosym pódprějśo nas!