Interakcija

Definěrujo, kak se wubrany objekt zaźaržujo, gaž w běgu prezentacije na njen klikaśo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Interakcija….

Klikniśo w symbolowej rědce Standard na symbol

Symbol za interakciju

Interakcija


Akcija pśi kliknjenju z myšku

Pódawa akciju, kótaraž se wuwjeźo, gaž w běgu prezentacije na wubrany objekt klikaśo. Móžośo teke zrědowanym objektam akcije pśipokazaś.

Žedna akcija

Žedna akcija njeběžy.

K pjerwjejšnej foliji

Źo wó jadnu foliju w prezentaciji slědk.

K pśiducej foliji

Źo wó jadnu foliju w prezentaciji doprědka.

K prědnej foliji

K prědnej foliji w prezentaciji pśejś.

K slědnej foliji

K slědnej foliji w prezentaciji pśejś.

K bokoju abo objektoju

Skócyjo k foliji abo pómjenjonemu objektoju w foliji.

Cel

Nalicyjo folije a objekty, kótarež móžośo ako cele wužywaś.

Folija/Objekt

Zapódajśo mě folije abo objekta, za kótarejž cośo pytaś.

Pytaś

Pyta za wěsteju foliju abo wěstym objektom.

K dokumentoju

Wócynja a pokazujo dataju w běgu prezentacije. Jolic dataju LibreOffice ako celowy dokument wuběraśo, móžośo teke foliju resp. bok pódaś, kótaraž se ma wócyniś.

Dokument

Pódajśo městno celowego dokumenta.

Dokument

Zapódajśo sćažku k dataji, kótaruž cośo wócyniś, abo klikniśo na Pśepytaś, aby dataju pytał.

Pśepytaś

Pytajśo dataju, kótaruž cośo wócyniś.

Zuk wótgraś

Wótgrawa awdiodataju.

Awdio

Pódajśo městno awdiodataje.

Awdio

Zapódajśo sćažku k awdiodataji, kótaruž cośo wócyniś, abo klikniśo na Pśepytaś, aby dataju pytał.

Pśepytaś

Pytajśo awdiodataju, kótaruž cośo wótgraś.

note

Jolic njejsćo awdiodataje z LibreOffice instalěrował, móžośo instalaciski program LibreOffice znowego wuwjasć a Změniś wubraś.


Wótgraś

Wótgrawa wubranu awdiodataju.

Program wuwjasć

Startujo program w běgu prezentacije.

Program

Program

Zapódajśo sćažku k programoju, kótaryž cośo startowaś, abo klikniśo na Pśepytaś, aby program pytał.

Pśepytaś

Pytajśo program, kótaryž cośo startowaś.

Makro wuwjasć

Wuwjeźo makro w běgu prezentacije.

Makro

Makro

Zapódajśo sćažku k makroju, kótarež cośo wuwjasć, abo klikniśo na Pśepytaś, aby makro pytał.

Pśepytaś

Pytajśo makro, kótarež cośo wuwjasć.

Prezentaciju skóńcyś

Kóńcy prezentaciju.

Objektowu akciju startowaś

Móžośo zapisk „Objektowu akciju startowaś“ za zasajźone OLE-objekty wubraś.

Wobźěłaś

Wócynja objekt we wobźěłańskem modusu.

Pšosym pódprějśo nas!