Źělenje złožkow

Zmóžnja abo znjemóžnja źělenje złožkow za tekstowe objekty. Móžośo źělenje złožkow za kuždy wótstawk zmóžniś abo znjemóžniś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Rěc – Źělenje złožkow.


Pšosym pódprějśo nas!